Liên Hệ

– Địa chỉ: Xóm Liên Hồng 2, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

– Điện thoại:0869 868 333 – 0988 293 666

– Email: HTXchesachdatphat@gmail.com

– Website: https://chesachdatphat.com